Foto: Linda Mickelsson /Ikon

Syföreningarna

Syföreningarna är viktiga mötesplatser och bidrar till omsorgen i församlingen.

I Björklinge pastorat finns tre syföreningar

Syföreningarna består till stor del av damer som arbetar ideellt för att hjälpa människor både här hemma och långt borta. Vi ser gärna att fler yngre, äldre kvinnor och män kommer, alla är lika välkommna.

Vi tar gärna emot nya medlemmar

På våra träffar handarbetar vi, dricker kaffe och har trevligt tillsammans. Varje år gör vi en resa tillsammans och har en gemensam träff för alla tre syföreningarna.

Ofta får vi besök av en präst eller diakon som håller en kort andakt med oss.

Resultatet av vårt arbete

På de årliga handarbetsauktionerna säljer vi de fina saker som har tillverkat. Pengarna som kommer in skänker vi vidare till olika välgörande ändamål. Det kan vara till Stadsmissionen, Svenska kyrkans internationella arbete och/eller Svenska kyrkan i utlandet.

En del används till utsmyckning i kyrkorna och församlingarnas verksamhet. Vi samarbetar även med kyrkkaffe, gemenskapsträffar,  Livsloppet och andra saker som händer i församlingarna.

Vill du veta mer om syföreningarna eller bli medlem kan du kontakta ordförande

Björklinge syförening
Träffas varannan tisdag kl. 12.00 i Björklinge församlingshem.
Syföreningen ordnar varje år auktion till första advent.
Ordförande Kristina Andersson tel. 018-36 70 21.

Skuttunge syförening
Träffas varannan tisdag kl. 13.00 i Skuttunge kyrka.
Öppna samlingar under temat Skaparskutt.
Enkel kaffeservering, samtal och skapande.
Syföreningen ordnar varje år vårlig påskauktion.
Ordförande Kerstin Persson tel. 018-37 40 11.

Viksta syförening
Träffas varannan tisdag kl.10.30 hos någon medlem, ibland i Viksta kyrka. Syföreningen ordnar varje år handarbetsauktion inför jul.

Handarbetscafé kl. 19.00 i Viksta kyrka på ondsdagar en dag i månaden per termin, se kalender för datum. Vi träffas och lär av varandra.
Kontaktperson är syföreningens ordförande.
Ordförande Ulla Dahl tel. 0730-393737.