Sorgegrupper

Till dig som mist din livskamrat

Foto: J-G Borgenstierna

Varje människas sorg är unik

Att förlora den man delat sitt liv med är något av det mest smärtsamma man kan vara med om. Det tar tid att bearbeta förlusten och att lära sig att leva på nytt.

Varje människas sorg är unik och ingen kan egentligen dela den. Ibland kan det vara en hjälp att få dela tankar, känslor och minnen med andra. I andras erfarenheter känner man igen sig själv.

Svenska kyrkan i Björklinge-Skuttunge-Viksta erbjuder samtalsgrupp, där vi själva med våra olika erfarenheter av sorgen och förlusten hjälps åt att bearbeta och komma en bit på vägen.

Gruppen leds av präst och diakon. Om du inte vill eller kan delta i gruppen erbjuder diakoniassistent och präst även enskilda samtal.

Det finns även sorgegrupper i Uppsala

För att komma till sorgegrupper i Svenska kyrkan Uppsala klicka här