Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Om oss

Församlingarna i Björklinge, Skuttunge och Viksta är en del av Svenska kyrkan.

Välkommen att kontakta oss!

Pastorsexpedition är öppen:
Tisdag och onsdag 9.00-12.00, torsdag 13.00-16.00
OBS! Torsdag före helgdag 9.00-12.00

Tel: 018-37 72 10
E-post till Björklinge pastorat

Besöksadress/Postadress:
Björklinge, Skuttunge och Viksta församlingar
Nybyvägen 2
743 63 BJÖRKLINGE

Var finns Björklinge, Skuttunge och Viksta?

Församlingarna ligger ca två mil norr om Uppsala i Uppsala kommun. Här bor ca 6 300 personer. Av dessa är ca 80 % eller drygt 5 000 tillhöriga Svenska kyrkan.

I varje församling finns en medeltida kyrka med tillhörande kyrkogård. I Björklinge ligger även vårt församlingshem och vår pastorsexpedition.  

Bygden är präglad av lantbrukssamhället med små byar och gårdar inom ett vidsträckt geografiskt område. Det är också präglat av närheten till Uppsala och Stockholm och är till stor del ett pendlarsamhälle där många människor åker till arbete på annan ort.

Ca 30 % av de boende är under 20 år, 55 % är från 20 – 65 år det vill säga i yrkesverksam ålder och 15 % av de boende har uppnått pensionsålder.

Vi är ett evangelisk-lutherskt trossamfund med ett gemensamt uppdrag att dela Bibelns budskap i ord och handling.

Svenska kyrkan är en av flera kyrkor i Sverige. Vi arbetar tillsammans i bland annat Sveriges Kristna Råd.

Svenska kyrkan är en bland många i den världsvida kyrkan. Genom Svenska kyrkan i Utlandet finnas vi till för exempelvis utlandssvenskar, turister, studenter och sjöfolk.

Svenska kyrkans Internationella arbete är vår närvaro i samarbete med kyrkor och kyrkliga organisationer och andra nätverk i hela världen.

Vi tror att vi har ett uppdrag från Gud att finnas med och arbeta för ett värdigt liv och en bättre värld för alla.

Förutom gudstjänster och kyrkliga handlingar bedriver våra församlingar olika verksamheter för alla åldrar.

En liten bok från Svenska kyrkan i Björklinge Skuttunge Viksta(öppnas i nytt fönster i PDF)

Församlingsinstruktion

Klicka här för att läsa

Församlingsinstruktion för Björklinge, Skuttunge och Viksta pastorat 2014 – 2017
(öppnas i PDF)