Foto: Pixabay

Kyrktaxi

Möjlighet att använda kyrktaxi har den som deltar i verksamhet anordnad av Svenska kyrkan i vårt pastorat och som av olika skäl inte kan ta sig dit på egen hand.

Kyrktaxi är ett sätt för församlingarna i Björklinge, Skuttunge och Viksta att underlätta för människor att kunna delta i kyrkans verksamhet. 

Den som vill åka bokar själv hos Björklinge Taxi senast tre veckodagar före resan. Det går bra att ta med rullator, men plats för rullstol kan inte garanteras. Finns önskemål om att åka med rullstol bör beställningen göras minst en vecka innan resan. Björklinge Taxi ansvarar för att samordna resor så långt som möjligt.

Om beställd resa måste avbokas ansvarar den som bokat för att göra det. Annars debiteras beställaren.

Kyrktaxi beställs hos Björklinge Taxi 018-37 10 00 som debiterar pastoratet.