Meny

Musik

Musiken fyller en viktig funktion i våra församlingar. Vi har regelbundna konserter och musikgudstjänster. Varje sommar har vi en serie sommarmusik som vandrar runt i våra olika kyrkor.