Medlemskap

Det här bidrar du med och kan själv ta del av som medlem i Svenska kyrkan

Varje medlem i Svenska kyrkan behövs

 

Livets stora händelser
I Svenska kyrkan finns lång erfarenhet av att välkomna det nya barnet i dopet, att erbjuda tonåringar ett tillfälle att få brottas med frågor om vem man är och vad man tror på genom konfirmationen, att manifestera kärleken till den man älskar genom vigsel och välsignelse eller att genom begravning få ta farväl när en anhörig eller nära vän gått bort.

Solidaritet
I Björklinge, Skuttunge och Viksta arbetar en diakon tillsammans med andra anställda och frivilliga (Väntjänsten) med stöd till ensamma, äldre och socialt utsatta människor.

Barn och ungdomar
Här i våra tre församlingar finns aktiviteter för alla åldrar, från de allra minsta i den öppna verksamheten till grupper för ungdomar.

Kultur och musik
I Svenska kyrkan kan du utveckla ditt musikintresse. Du kan sjunga i kör, spela instrument eller gå på konsert. I våra församlingar finns 6 körer för både barn, ungdomar och vuxna. Dessutom är det vetenskapligt bevisat att man mår bra av att sjunga i kör och gå i kyrkan.

Olyckor, kriser och katastrofer
Svenska kyrkan samarbetar med samhällets övriga krisberedskap vid större olyckor. Erfarenheten att möta människor i sorg och kris är till stor nytta och den öppna kyrkan blir en stilla plats för tankar och en mötesplats för sörjande. Förutom samtal med präst eller diakon (som har tystnadsplikt) i livets alla frågor erbjuder vi i samarbete med Svenska kyrkan i Uppsala möjlighet till Familjerådgivning.

Möjlighet finns till samtal och familjerådgivning.

Präst och diakon har tystnadsplikt!

En plats för eftertanke
Oavsett om du ser dig som troende, sökare eller tvivlare så finns Svenska kyrkan för att dela dina och andras funderingar kring livet, döden, glädjen och sorgen.


Kyrkobyggnaderna – historiska landmärken
Våra kyrkobyggnader är fulla av historia. I våra församlingar finns 3 vackra kyrkor med ursprung från sent 1200-tal och tidigt 1300-tal. Som medlem bidrar du till att de kan skötas och fortsätta vara levande mötesplatser.


Kanske är du motiverad av alla ovanstående skäl eller brinner du för något eller några anledningar för att stå kvar som eller bli medlem?

Välkommen till Svenska kyrkan i Björklinge, Skuttunge och Viksta för att genom ditt medlemskap bidra till arbetet bland barn, unga och utsatta i vår bygd men också internationellt.