Masvingo

Våra vänner i Masvingo pastorat tillhör den Evangeliskt lutherska kyrkan i Zimbabwe, ELCZ, samma kyrkofamilj som Svenska kyrkan.

Masvingo ligger i den sydöstra delen av Zimbabwe. Pastoratet består av tre mindre församlingar, såväl i stad som på landsbygden. Församlingarna heter Masvingo City, Mucheke och Guto.

Församlingens nuvarande kyrkoherde heter Kennedy Gora och är den ende anställde i församlingen. Församlingens arbete bygger därför på ett stort antal frivilliga och mycket av församlingens verksamhet bedrivs på helger. Församlingens ende präst är ofta ute på resor mellan de tre församlingarna, så aktiva frivilliga är viktiga i församlingsarbete såväl för att leda grupper som att leda gudstjänster.

Vänskapsrelationen med kyrkan i Masvingo är i år (2019) 10 år gammal. Under de åren har relationen vuxit och vi har hunnit med att besöka varandra några gånger:

  • I oktober 2009 fick vi besök av den dåvarande kyrkoherden Tapson Janas och en av de frivilliga, Engeline Dziva.
  • I augusti 2011 gjorde AnnaLena Josefsson, vår församlingspedagog och Herman Bernström, en av våra ungdomar, vårt första återbesök. Här kan du läsa en rapport om deras besök.
  • I oktober 2013 besökte dåvarande kyrkoherden Muiti Sibanda oss i samband med ett gemensamt utbyte mellan flera pastorat i Uppsala stift och deras vänförsamlingar i Zimbabwe. Här kan du se film från Sondomässan i Björklinge kyrka som framfördes i samband med att ELCZ och Uppsala stift förnyade sitt avtal.
  • I april 2015 besökte vår kyrkoherde Mats Thurfjell och Monika Josefsson, vår ungdomsledare, Masvingo. Det gjordes i samband med ett gemensamt utbyte mellan flera pastorat i Uppsala stift och våra vänförsamlingar i Zimbabwe. Här kan en rapport om deras besök.
  • Hösten 2017 tillbringade Christine Aveholt Franzén, en av våra unga vuxna, fyra månader i Masvingo som praktikant.
  • I september 2018 hade vi besök av kyrkoherde Kennedy Gora och kyrkorådets ordförande Prince Makovere från Masvingo urban parish. De mötte bland annat anställda och förtroendevalda.