Ljussteget

Ett steg mot hållbarhet

Foto: Anette Nonnemark

Arbete för en hållbarare värld

Ljussteget är ett verktyg för att på ett mera aktivt och konkret sätt arbeta för en hållbarare värld.

Det kallas Ljussteget eftersom när man klarat uppgifterna får en vacker blå, böljande ljusstake att placera synlig i församlingen.

För att ta Ljussteget ska församlingen ha genomfört miljöutbildning, en temagudstjänst och minst en åtgärd inom vart och ett av åtta olika praktiska områden för ökad hållbarhet.

Det kallas Ljussteget också för att det handlar om att tända ett ljus i en många gånger mörk värld. Vi som kyrka behöver gå före och tända ljusen! Vi behöver ta vårt ansvar, dra vårt strå till stacken för att bli trovärdiga men framförallt för att svara på Guds uppmaning om att vara goda förvaltare av allt skapat.

Ljussteget kan vara ett första steg på vägen mot miljödiplomering.

Björklinge Skuttunge Viksta pastorat mottog Ljussteget från Uppsala stift 13 november 2014. Pastoratets hållbarhetsgrupp fortsätter arbetet för hållbarare kyrka, samhälle och värld.