Gravskötsel

Att ha en grav att besöka och vårda betyder mycket

Vi kan hjälpa till med skötsel

Det är viktigt att inte uppleva skötseln av graven som en börda. För dig som av olika skäl inte själv kan ta ansvar för den erbjuder vi olika möjligheter att hjälpa dej med det.

Gravskötselavgifter år 2020

Gravskötselavtal finns på ett eller tre år (förskott).

Vattning innanför gravrabatt 270 kr/år
Gravrättsinnehavaren måste se till att rabatten luckras med jämna mellanrum och att ogräs rensas bort. Rabatt skall ha någon form av kantlist. Jord i rabatt skall vara bördig av sådan sort att den snabbt tar åt sig vatten.

Gräsgrav 

  • Grundskötsel 495 kr/år
  • Grundskötsel liten rabatt inkl. plantering 685 kr/år
  • Grundskötsel stor rabatt inkl. plantering 935 kr/år

Grusgrav

  • Grundskötsel 705 kr/år
  • Grundskötsel liten rabatt inkl. plantering 915 kr/år
  • Grundskötsel stor rabatt inkl. plantering 1125 kr/år

Vinterkrans 160 kr (beställes separat)

Vattning sker under sommarperioden max 2 ggr i veckan.
På helgdagarna vattnas inget.

Grundskötsel innefattar skötsel av gravyta, vattning av blommor innanför gravrabatten, ansning och luckring av rabatter, borttagning av vissna snittblommor, häckklippning. Rabatt skall ha någon form av kantlist. Gravrättsinnehavaren måste se till att jord i rabatt är bördig av sådan sort att den snabbt tar åt sig vatten.

Plantering av för årstiden aktuella växter inklusive jordförbättring.

Information om vad som ingår i plantering

Vår- och sommarblommor samt ljung. Antal plantor anpassas
till gravens storlek. Det blir vaktmästarens ansvar att rabatten ser trevlig ut.

Församlingen sköter de gemensamma ytorna på kyrkogårdarna.

Om du har frågor angående gravskötselavtal

Kontakta Christer Lundström som är ansvarig för information och beställning av gravskötsel. Tel: 018-37 22 01 eller E-post till Christer Lundström

Det går bra att ladda ner blankett av beställning gravskötsel här(öppnas i pdf)
För närvarande finns endast prislista för 2019 på blankett. Se pris för 2020 ovan.