Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Gravskötsel

Att ha en grav att besöka och vårda betyder mycket

Vi kan hjälpa till med skötsel

Det är viktigt att inte uppleva skötseln av graven som en börda. För dig som av olika skäl inte själv kan ta ansvar för den erbjuder vi olika möjligheter att hjälpa dej med det.

Gravskötselavgifter per år

Gravskötselavtal finns på ett eller tre år (förskott)

Vattning innanför gravrabatt 250 kr
Gravrättsinnehavaren måste se till att rabatten luckras med jämna  mellanrum och att ogräs rensas bort. Rabatt skall ha någon form av kantlist. Jord i rabatt skall vara bördig av sådan sort att den snabbt tar åt sig vatten.

Gräsgrav 

  • Grundskötsel 485 kr
  • Grundskötsel liten rabatt inkl. plantering 660 kr
  • Grundskötsel stor rabatt inkl. plantering 915 kr

Grusgrav

  • Grundskötsel 690 kr
  • Grundskötsel liten rabatt inkl. plantering 895 kr
  • Grundskötsel stor rabatt inkl. plantering 1100 kr

Vinterkrans 160 kr (beställes separat)

Vattning sker under sommarperioden max 2 ggr i veckan.
På helgdagarna vattnas inget.

Grundskötsel innefattar skötsel av gravyta, vattning av blommor innanför gravrabatten, ansning av rabatter, borttagning av vissna snittblommor, häckklippning.

Plantering av för årstiden aktuella växter.

Församlingen sköter de gemensamma ytorna på kyrkogårdarna.

Information om vad som ingår i plantering

Vår- och sommarblommor samt ljung. Antal plantor anpassas
till gravens storlek. Det blir vaktmästarens ansvar att rabatten ser trevlig ut.