Förtroendevalda medarbetare

De förtroendevalda är de som fått vårt förtroende att ta ansvar för Svenska kyrkan under fyra år. Det är drygt 36 000 personer som är förtroendevalda i Svenska kyrkan.

Mötesdatum

Protokoll från kyrkorådets möte 9 december finns att läsa på pastorsexpeditionen.

Det är ett uppdrag som bygger på förtroende, att vara delaktig, att ta ansvar, att samarbeta och att få vara med och utveckla helheten i Svenska kyrkan. Ett sådant uppdrag får de människor vi väljer i kyrkovalet. Några ska ta ansvar lokalt i församlingen eller pastoratet (flera församlingar som samverkar), andra regionalt i stiftet eller på nationell nivå i Kyrkomötet.

Lokal nivå – församlingar och pastorat

Grunden i Svenska kyrkans organisation är församlingarna. Det finns cirka 1 400 territoriella församlingar som tillsammans täcker hela landet. De har lokalt självstyrelse men är samtidigt en del av ett stift och Svenska kyrkan som trossamfund. 

Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt att utöva diakoni och mission. 

Geografisk gemenskap
Församlingen är också en gemenskap av de människor som tillhör
Svenska kyrkan och är bosatta inom församlingens område.

För varje församling finns ett kyrkoråd eller ett församlingsråd som församlingens styrelse och en kyrkoherde med ansvar för ledning, samordning och tillsyn. 

Samverkar i pastorat
Flera församlingar kan samverka i ett pastorat. Pastoratet är en samverkansform där församlingarna hjälps åt att utföra församlingarnas grundläggande uppgifter.

Björklinge, Skuttunge och Viksta församlingar har ett förtroendevalt kyrkofullmäktige med sin styrelse (kyrkorådet) och lokala rådgivande organ i varje församling (församlingsråd).

Hur ansvaret fördelas mellan församlingarna och pastoratet framgår av den för pastoratet gemensamma församlingsinstruktionen. Pastoratet har också ansvaret för till exempel ekonomi, personal, fastighetsförvaltning och begravningsverksamhet. 

Sammanlagt finns 1 364 församlingar och 286 pastorat inom Svenska kyrkan.

Vill du vara med och påverka, engagera dig i Svenska kyrkan i Björklinge, Skuttunge eller Viksta så är du välkommen att höra av dig till någon av våra förtroendevalda.

Regional nivå – tretton stift

På stiftsnivå handlar det bland annat om att bistå församlingarna på olika sätt, bland annat rådgivning, utbildning och viss egendomsförvaltning. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige.
 

Nationell nivå - Kyrkomötet

Kyrkomötet beslutar på nationell nivå om det gemensamma, till exempel kyrkoordningen. Kyrkomötet har även ansvar för det internationella arbetet. Det är Kyrkomötet som tar de stora besluten som berör hela Svenska kyrkan.

KyrkoFullmäktige 2018-2021

Ordinarie ledamöter
Bo Lundén, ordförande, Anna Karin Persson, vice ordförande, Håkan Andersson, Cecilia Bernström, Karl Lennart Dahl, Jenny Hansson, Göran Huldtgren, Marie Johansson, Maria Kling, Karin Lassegård, Thomas Lindgren, Ing-Marie Svedlund Lundén, Marianne Wallin Olsson, Bo Pettersson, Sabina Swahn, Börje Wallin, Karin Westerlund, Jörgen Wissman.

Ersättare
Anette Andersson Bergstrand, Örjan Englund, Camilla Lundell, Linda Palm.

Kyrkorådets ledamöter med ersättare

Cecilia Bernström, ordförande 070 6366191, Göran Huldtgren, vice ordförande, Håkan Andersson, Thomas Lindgren, Bo Lundén, Linda Palm, Anna Karin Persson, Karin Westerlund, Margareta Wingren.

Ersättare
Örjan Englund, Maria Kling, Börje Wallin, Marianne Wallin Olsson.

Församlingsråd i Björklinge

Anna Karin Persson, ordförande
Tfn. 018 37 08 07

Församlingsråd i Skuttunge

Åsa Olsenmyr, ordförande
Tfn. 018 37 41 89

Församlingsråd i Viksta

Bo Lundén, ordförande
Tfn. 018 37 21 40

Protokoll från vårt kyrkofullmäktige finns på pastorsexpeditionen.