Foto: Linda Mickelsson / IKON

Diakoni - kyrkans sociala arbete

Diakoni är att som Jesus fråga: vad kan jag göra för dig?

Vi finns här för dig!

Olika livskriser gör oss mer sårbara än annars

Plötsligt räcker inte pengarna till en månad. En närstående dör. Arbetslös. Ung, nyinflyttad utan kontaktnät. Gammal och sjuk. Nyskild. Nybliven förälder. Nypensionär. Behöver stöd i kontakt med myndigheter. Eller vill bara prata, få träffa någon en stund.

Olika livskriser gör oss mer sårbara än annars och i behov av mer eller annat stöd än i vanliga fall. Där vill kyrkan finnas med! Som samtalsstöd, kontaktperson, en plats att vila och vara, hämta kraft, mod och hopp. Få arbetsträna eller göra praktik, ha en uppgift och finnas med i ett sammanhang. Träffa andra människor i liknande situation, dela tankar och stötta varandra. Och inte bara när det krisar, kyrkan finns där annars också för att vara och dela.

Allt detta är diakoni. Diakoni är ett uppdrag för hela kyrkan och alla medlemmar. Genom diakoni får vi omsätta vår tro och våra ord i handling och ta vårt sociala ansvar. Tillsammans skapar vi kyrkan och ett gott samhälle för alla människor.

Diakon
Diakonen leder och organiserar det diakonala arbetet och engagemanget i församlingen. ”Diakonen ska försvara människors rätt, stå på de förtrycktas sida och uppmuntra och frigöra Guds folk till det som är gott, så att Guds kärlek blir synlig i världen.” De orden uttalas alltid när diakoner vigs till tjänst i Svenska kyrkan. Oavsett vilka de konkreta arbetsuppgifterna är finns alltid perspektivet – att värna varje människas rätt att leva ett värdigt liv.

Ideella medarbetare
Församlingarna behöver många goda krafter för att möta olika behov och kunna vara kyrka i våra lokala sammanhang. I våra församlingar behövs ideella medarbetare till olika uppgifter.

Samtal
Vill du ha ett enskilt samtal är du välkommen att ta kontakt med någon av församlingarnas präster eller diakon. De har tystnadsplikt. Prästen kan även erbjuda bikt. Har du hamnat i en krissituation och behöver råd och hjälp av mer praktisk karaktär är du också välkommen att höra av dig till oss. Vill du träffa andra och prata om olika livsfrågor, bibeltexter eller något annat så finns samtalsgrupper.

Ekonomiskt bistånd
I vissa fall kan församlingarna ge ekonomiskt bistånd, antingen i form av värdecheck för inköp av livsmedel och hygienartiklar eller som bidrag till inköp av saker som vinterkläder och skor, fritidsutrustning, deltagande i verksamhet. Stödet ges vid enstaka tillfällen när andra ekonomiska möjligheter inte finns. Barnfamiljer prioriteras.

Internationell diakoni – Med uppdrag att göra trasigt helt
Diakoni är ett lokalt uppdrag men också ett globalt. Den internationella diakonin får sitt uttryck genom:

  • kontakten med vår vänförsamling Zimbabwe
  • Svenska kyrkans internationella arbete med katastrofinsatser, utveckling och påverkan för att stärka människors egen förmåga att förändra och kräva sina mänskliga rättigheter
  • Svenska kyrkan i utlandet som är en fast punkt för många där man känner sig hemma och får prata svenska. En plats där man kan möta nya vänner och uppleva gemenskap och trygghet, dela sorg och få stöd på olika sätt.

Svenska kyrkans sociala arbete kallas diakoni

Diakoni är att möta medmänniskan och hennes utsatthet på den plats och i den situation där hon just nu befinner sig – utan krav eller tanke på motprestation. Diakoni är att som Jesus fråga: vad kan jag göra för dig?

Funderar du på något så hör gärna av dig till diakon Sofie Puranen skicka E-post till Sofie eller på direktnr: 018-37 78 67

Förbön

Om du vill att vi ber för dig, någon annan eller något specifikt ämne så kan du skriva det i rutan nedanför och trycka på skicka. I söndagens gudstjänst lyfter vi fram alla böneämnen som skickas till oss men vi läser dom inte högt i gudstjänsten. Vill du ändå att vi gör det så skriv det i rutan.

Be för mig vid nästa gudstjänst

Varje gudstjänst ber vi till Gud. Om du vill så ber vi gärna för dig.
Kom ihåg att markera om du vill vara anonym.