Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Björklingegården

Alla är välkomna till både andakter och de sångstunder som är i samlingssalen.

Vi har även samtal och sång på avdelningarna Blåklinten, Gullvivan, Rosen, Vallmon och Åsen. Se anslag på Björklingegården.

Med reservation för ändringar