Björklingegården

Alla är välkomna till både andakter och de sångstunder som är i samlingssalen.

Vi har även samtal och sång på avdelningarna Blåklinten, Gullvivan, Rosen, Vallmon och Åsen. Se anslag på Björklingegården.

Med reservation för ändringar