Meny

Barn

I våra församlingar finns olika grupper för barn och familjer.

All ordinarie gruppverksamhet är inställd tillsvidare, liksom luncher och gemensamma måltider.

Vår fasta terminsverksamhet:

Björklinge församlingshem

Måndag:
09.00-11.30 Öppen förskola. 09.45 Sångstund.
Här samlas föräldrar och barn i alla åldrar för att leka, umgås, fika och sjunga.
Ett bra sätt att ge sitt barn tid och samtidigt träffa andra vuxna, samtal och knyta kontakter.

10.40-11.30 3-5 årsgrupp.
Gruppen träffas samtidigt med öppna förskolan efter en gemensam sångsamling och fika. Vi håller till på nedervåningen på församlingshemmet.

11.30 Sopplunch: 40 kr för vuxen, barn gratis.

14.45-16.45 Miniorgrupp (åk 1-5).
Vi har en samling med berättelser utifrån våra kyrkliga högtider, eller något annat tema, som vi sedan samtalar om. Skapande aktiviteter och lek ingår också.
Barnen hämtas vid skolan 14.45.
För anmälan och mer information skicka E-post till Veronica Zander

Tisdag:
14.10 – 16.00 Miniorer (åk 1-3) med miniorkör, Himlakören.
Förutom ordinarie miniorverksamhet träffas barnen och övar med Himlakören. Barnen hämtas vid skolan 14.00, mellanmål.
För mer information skicka E-post till Veronica Zander

14.45-17.00 Juniorer (åk 4-5) med juniorkören Supernovorna, mellanmål.
Ingen hämtning vid skolan, barnen går själva.

Onsdag:
09.00-11.30 Öppen förskola. 09.45 Sångstund.
Här samlas föräldrar och barn i alla åldrar för att leka, umgås, fika och sjunga.
Ett bra sätt att ge sitt barn tid och samtidigt träffa andra vuxna, samtal och knyta kontakter.


12.30-13.10 Babyrytmik med förälder.
Med sång, musik, ramsor, ljus och rörelse stärker vi kontakten mellan barn och förälder, samt mellan barnen, för att det gynnar utvecklingen hos det enskilda barnet och för att det är så roligt!
För dig och ditt barn som är från nyfödd till ca 9 månader.

Skuttunge missionshus

Tisdag:
09.00-11.30 Öppen förskola. 09.45 Sångstund.
Här samlas föräldrar och barn i alla åldrar för att leka, umgås, fika och sjunga.
Ett bra sätt att ge sitt barn tid och samtidigt träffa andra vuxna, samtal och knyta kontakter.

Torsdag: 15.00-16.30 gruppen Himlaskutt (sång, dans, drama) åk 1-5.
Barnen hämtas vid skolan 14.50.

Viksta

Viksta barnkör se ovan under Björklinge.

För mer information om barnverksamheten kontakta:
Anna-Lena Josefsson, tel 018-37 78 76, E-post till Anna-Lena Josefsson

I samarbete med