Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Barn

I våra församlingar finns olika grupper för barn och familjer.

Vår fasta terminsverksamhet:

Björklinge församlingshem

Måndag:
09.00-11.30 Öppen förskola och 3-5-årsgrupp. 09.45 Sångstund.
11.30 Sopplunch (40 kr för vuxen, barn gratis).

14.45-16.45 Miniorgrupp (åk 1-3).
Barnen hämtas vid skolan 14.45.
För anmälan och mer information kontakta E-post till Veronica Zander

Tisdag:
13.25 – 16.00 Miniorer (åk 1-3) med miniorkör, Himlakören.
Barnen hämtas vid skolan 13.25, mellanmål.
För anmälan och mer information kontakta E-post till Veronica Zander

14.45-17.00 Juniorer (åk 4-6) med juniorkören Supernovorna, mellanmål.
Ingen hämtning vid skolan, barnen går själva.

Onsdag:
09.00-11.30 Öppen förskola. 09.45 Sångstund.
12:30-13.10 Babyrytmik för barn 0-ca 9 månader med förälder.

Skuttunge missionshus

Tisdag:
09.00-11.30 Öppen förskola. 09.45 Sångstund.

Torsdag: 15.00-16.45 gruppen Himlaskutt (sång, dans, drama) åk 1-5.
Barnen hämtas vid skolan 14.50.

Viksta

Viksta barnkör se ovan under Björklinge.

För mer information om barnverksamheten kontakta:
Anna-Lena Josefsson, tel 018-37 78 76, E-post till Anna-Lena Josefsson

I samarbete med