Konsert Skånes orgelveckor

Onsdag den 3 juli kl 18.00 i Bergakyrkan

Robert Bennesh, orgel, 
Lovisa Stenberg, tvärflöjt, 
Fredrik Stenberg, saxofon,
Emma Jonasson, sång