Böneveckan för kristen enhet 18-25 januari

Andaktsblad för de olika dagarna (följ länkarna) från Svenska kyrkan i Bjärred-Lomma och Strandkyrkan Equmenia i Lomma