Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Gospelkonsert

Gospelkonsert Lördagen den 6 april kl 17.00 Fri entré

Gospeldag på Berga
Lördagen 6 april arrangerar vi en gospeldag på Berga
med körer från Bjärred, Lund och Malmö.
Vi blir nästan 100 sångare som kommer avsluta dagen med
en gospelkonsert under ledning av Charlotta Ollward och
Pelle Ankarberg.
Välkomna till Bergakyrkan kl 17.00, fri entré.

Gospelkonsert
”I have a dream”
Söndagen 19 maj kl 18.00 blir det gospelkonsert i
Berga-kyrkan med Berga gospel och kompband.
Vi sjunger både kända och okända gospelsånger och lyfter
särskilt fram Martin Luther King i ord, sång och bild.
Allsång utlovas!