Kyrkofullmäktige sammanträder

Måndagen den 13 maj kl 18.30 sammanträder kyrkofullmäktige i Bjärnums församlingshem. Mötet är offentligt