Konfirmandfadder

Du som är nyligen konfirmerad är välkommen bli konfirmandfadder och ung ledare för någon av våra konfirmandgrupper i Bjärnums pastorat.

Du är viktig både för konfirmanderna och de vuxna ledarna eftersom du själv varit konfirmand och vet vad som är intressant och vad vi behöver tänka på.

Du behövs eftersom du har funderat över livet förut, lever i konfirmandernas verklighet och kan dela med dig av dina tankar och erfarenheter.

Som konfirmandfadder får du gratis ledarutbildning av oss någon gång per termin där du får lära dig viktiga saker att tänka på och praktiska råd och tips som du kan använda dig av som ledare. Du får också, om du vill, själv leda och hålla i olika aktiviteter med konfirmanderna.

Som konfirmandfadder är du med på din konfirmandgrupps träffar och läger och du är med och planerar dem.

Tillsammans gör vi konfirmandtiden minnesvärd och rik på upplevelser!

Välkommen att anmäla ditt intresse!

Lotta Neurén, församlingspedagog tel 0767-67 20 81, 0767-67 20 81 (sms)
e-post: lotta.neuren@svenskakyrkan.se

eller

Ullrika Jäderland, präst tel 0451-77 46 06, 0767-67 62 06 (sms) 
e-post: ullrika.jaderland@svenskakyrkan.se