Karin och Lina fikar.
Foto: Lotta Neurén

Församlingskvällar och församlingsfrukost

Några gånger per termin är det församlingskväll och församlingsfrukost i Bjärnums pastorat. Frukost eller fika serveras och vi lyssnar på en inbjuden person.