sopplunch
Foto: A. Enochsson

Diakoni

Men du Herre, dröj inte långt borta, du min styrka, skynda till min hjälp. Ps. 22:20

Diakoni

Svenska kyrkans sociala arbete kallas diakoni. Genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet är det kyrkans uppdrag att möta människor i utsatta livssituationer. Grunden för detta är Guds kärlek, som den möter oss i människan Jesus Kristus.