Begravningsombud

Kontaktuppgifter

Hässleholms kommun:

Suad Korlat 0733-22 01 99 suadkorlat@hotmail.com

Begravningsombud granskar begravningsverksamheter, och undersöker bland annat hur begravningar fungerar för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.

Det är länsstyrelsen som utser begravningsombud.

Den som är folkbokförd i Sverige ska betala en avgift för begravningsverksamheten (begravningsavgift). Begravningsombud ska granska att de som ansvarar för begravningsverksamheten använder pengarna från begravningsavgiften på rätt sätt.

Begravningsverksamhet är de åtgärder som har direkt samband med förvaltningen av allmänna begravningsplatser.