Händer som håller i varandra.

Gudstjänster på äldreboenden

Ett par gånger i månaden är det andakt som våra präster håller i på Bjärnums äldreboenden Lyckåsa och Nybo som våra präster håller i. För aktuella datum, se kalendern.