+Miniorer i Sollebrunn

tisdagar 14:00-15:30, åk 2–3

Detta är en grupp för barn i åk 2-3, vi träffas på tisdagar 14:00-15:30.
Vi pysslar, spelar spel, leker – och pratar om sådant som är viktigt för alla, utifrån kristen värdegrund. Vi kan hämta / lämna tillbaka på fritids, efter medgivande från förälder.
Ledare: Katja & Kerstin

Anmälningstiden slut

Kontakta ledarna för information om eventuella platser och anmälan