Foto: Siv Ekman

+Miniorer i Magra

fredagar kl. 12.00 – 14.00 åk 2-3

Detta är en grupp för barn i åk 2-3, som träffas på fredagar kl. 12.00 – 14.00.
Vi pysslar, spelar spel, leker – och pratar om sådant som är viktigt för alla, utifrån kristen värdegrund. Vi kan hämta / lämna tillbaka på fritids, efter medgivande från förälder.
Ledare: Siv & Katarina

Anmälningstiden slut

Kontakta ledarna för information om eventuella platser och anmälan