Miniorer i Magra

tisdagar kl. 12.00 – 13.30, åk F-1

Miniorerna är en grupp för barn i åk F-1, som träffas på tisdagar kl. 12.00 – 13.30.
Vi pysslar, spelar spel, leker – och pratar om sådant som är viktigt för alla, utifrån kristen värdegrund. Vi kan hämta / lämna tillbaka på fritids, efter medgivande från förälder.
Ledare: Siv & Katarina

Anmälningstiden slut

Kontakta ledarna för information om eventuella platser och anmälan