Meny

Gravskötsel: Förutsättningar

Välkommen att beställa gravskötsel

 (grundskötsel och planteringspaket)

Beställ ett nytt gravskötselavtal och få graven väl omskött. Ni har möjlighet att beställa grundskötsel och planteringspaket för 1, 2 eller 3 år till fast pris.

Skötselkonto
Vill ni teckna avtal som sträcker sig längre än 3 år, upprättar vi ett skötselkonto. Mer information lämnas av expeditionen.

Grundskötselavtal, dvs. gravplatsskötsel
Ett grundskötselavtal garanterar att kyrkogårdsförvaltningen håller gravplatserna i ett vårdat och värdigt skick.

OBS! Inga blommor eller skötsel av rabatt ingår.

Kyrkgårdsförvaltningen kommer att:

  • Vårstäda och ta bort eventuella vinterdekorationer
  • Klippa och trimma gräset under hela säsongen
  • Höststäda graven
  • Avlägsna snittblommor och gravljus

Komplettera med planteringspaket och vinterdekoration

Komplettera gärna er gravplatsskötsel med våra fina planteringspaket som håller graven vackert utsmyckad med säsongens vår- och sommar-blommor och om man vill en vinterdekoration.
I vårt planteringspaket ingår en planteringslåda, typ Emperi.

OBS!
Planteringspaket kan endast erhållas i kombination med grundskötsel. Ingen skötsel av annan rabatt erbjuds.

Ett vilorum
Alla begravningsplatser ska vara värdiga vilorum för de bortgångna.
De är även tillgångar för besökande, vackra och välvårdade platser som kan ge ro och tid för eftertanke.
Ansvaret för av den allmänna skötseln av begravningsplatsen och kyrkogården ligger hos kyrkogårdsförvaltningen.
Gravrättsinnehavarna ansvarar för skötseln av den enskilda grav-platsen.

Så beställer du gravskötsel
Om ni redan har ett befintligt avtal med kyrkogårdsförvaltningen,
får ni automatiskt ett erbjudande om att förlänga avtalet. Vill ni teckna ett nytt eller ändra i ert befintliga avtal är ni välkomna att kontakta oss, se baksidan.

Gravlyktor och ljus
Förvaltningen ser helst att gravlyktor och ljus endast placeras ut på gravarna under tiden 1 oktober – 31 mars och tas bort senast 30 april. Står de kvar under annan tid utgör de ett hinder vid gravskötsel. Vi vill också påminna om att det av arbetsmiljöskäl inte är tillåtet att använda glasföremål (ex. glasvaser) och lösa stenar som dekorationer på planteringsytan.

Om du sköter graven själv
Om ni väljer att själv sköta graven måste ni tänka på att klippa, trimma och städa gravplatsen, samt sköta eventuell rabatt.

Adressändring
Om ni har bytt adress är vi tacksamma om ni informerar oss så att vi hela tiden har ett aktuellt register.