Meny

Förtroendevalda

i Bettna församling

Kyrkoråd
Ordinarie ledamöter
Ordförande: Joacim Wäppling
Vice Ordförande: Göran Ståhl
Bo Flodin
Birgitta Larsson
Christina Magnusson
Ingrid Åberg
Göran Ahlström
Ingrid Elsberg
Vikarierande Kyrkoherde: Gunilla Thelin
Ersättare
1. Britta Rosén
2. Ulla Dahlman Forsberg
3. Mikael Lindgren
4. Knut Lewenhaupt

Kyrkofullmäktige
Ordförande: Inger Sköld
Vice Ordförande: Ulla Dahlman Forsberg
Göran Ståhl
Bo Flodin
Joacim Wäppling
Mats Frankenberg
Margareta Hörberg
Ingrid Åberg
Birgitta Larsson
Krisztina Magnusson
Göran Ahlström
Ingrid Elsberg
Ellert Karlsson
Annika Torstensson
Jenny Wäppling
Mikael Lindgren
Knut Lewenhaupt
Ersättare
1. Tore Karlsson
2. Katarina Lagerstedt
3. Berit Marion
4. Ulf Posse
5. Roger Eriksson
6. Leif Elsberg
7. Anne-Cathrine Karlsson
8. Helena Engström
9. Pillan Nilsen Moe

Fastighets- och Kyrkogårdsutskott
Hans Ljungwald
Anders Gustavsson

Arbetsutskott
Ordinarie ledamöter

Joacim Wäppling
Göran Ståhl
Ingrid Åberg
Ersättare
Hans Ljungwald
Anders Gustavsson

Valnämnd
Ordförande: Joacim Wäppling
Vice Ordförande: Bo Flodin
Ingrid Åberg
Göran Ahlström
Göran Ståhl
Ingrid Elsberg
Annika Torstensson
Ersättare
Pillan Nilsen Moe
Jenny Wäppling

Revisorer
Göran Karlsson
Sven Pettersson
Ersättare
Jan Wijnbladh
Per Pettersson

Ombud Svenska kyrkans Arbetsgivarorganisation
Joacim Wäppling Ersättare: Göran Ståhl

Valberedning
Inger Sköld, Bo Flodin, Göran Ståhl
Ingrid Åberg S.k., Göran Ahlström, Birgitta Larsson, 
Mats Frankenberg, Ingrid Elsberg