Foto: Louise Engström Lindgren

Förtroendevalda i Bettna församling

Bilden ovan 2018-2021

Kyrkoråd
Ordinarie ledamöter

Ordförande: Ingrid Åberg
Vice Ordförande: Krisztina Magnusson
Niklas Läth
Roger Eriksson
Knut Lewenhaupt
Eje Lövdahl
Kyrkoherde: Gunilla Thelin

Ersättare
Göran Ståhl
Mats Frankenberg
Marie-Louise Caspary
Gunilla ”Pillan” Nilsen-Moe

Kyrkofullmäktige
Ordförande: Knut Lewenhaupt
Vice Ordförande: Bo Flodin

Ordinarie ledamöter:

Ingrid Åberg
Niklas Läth
Roger Eriksson
Krisztina Magnusson
Eje Lövdahl
Knut Lewenhaupt
Berit Marion
Mats Frankenberg
Joacim Wäppling
Daniel Johansson
Maria Jonsson
Gunilla ”Pillan” Nilsen Moe
Ros-Marie Lewenhaupt
Marie-Louise Caspary
Emelie Uggla
Jenny Wäppling

Ersättare
Leif Jansson
Björn af Klercker
Annika Torstensson
Anna Jansdotter
Ulf Posse
Ulrika Sundberg Englund
Helena Engström
Katarina Lagerstedt
Anne-Chathrine Karlsson

Fastighets- och Kyrkogårdsutskott
Ordförande:
Mats Frankenberg
Bo Flodin
Ersättare: Rolf Lydahl

Arbetsutskott
Ordinarie ledamöter

Kyrkoherde: Gunilla Thelin
Ordförande: Ingrid Åberg
Ledamot: Krisztina Magnusson

Ersättare
Mats Frankenberg
Bo Flodin

Valnämnd
Ordförande: Joacim Wäppling
Vice Ordförande: Bo Flodin
Ingrid Åberg
Göran Ahlström
Göran Ståhl
Ingrid Elsberg
Annika Torstensson
Ersättare
Pillan Nilsen Moe
Jenny Wäppling

Revisorer

Ordinarie
Henrik Sandberg
Joacim Engström

Ersättare
Lars Flodin
Edward Thunell

Ombud Svenska kyrkans Arbetsgivarorganisation
Joacim Wäppling Ersättare: Göran Ståhl

Valnämnden
Ordförande:
Joacim Wäppling
Vice ordförande: Bo Flodin
Ingrid Åberg
Daniel Johansson
Ros-Marie Lewenhaupt
Maria Jonsson
Leif Jansson

Valberedning
Sammankallande: Mats Frankenberg
Roger Eriksson
Marie-Louise Caspary
Berit Marion
Jenny Wäppling