Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Berlin Besöks- och postadress: Schwedische Kirche, Landhausstrasse 26-28, DE-10717 Berlin Telefon: +49(30)8649590 E-post till Svenska kyrkan i Berlin

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kyrkostämma

Söndagen den 25 november i anslutning till gudstjänsten 11:00

Kallelse till kyrkostämma

 

Kyrkostämma med Victoriaförsamlingens röstberättigade medlemmar

hålls söndagen den 25 november 2018 i kyrksalen i direkt anslutning gudstjänsten kl. 11:00.

 

Ärenden:

 

1.    Mötets öppnande

2.    Val av sekreterare och justeringspersoner

3.    Val av ledamöter till kyrkorådet för  

          a) 3 fyllnadsval 2019

          b) 2 nyval 2019 - 2021

4.    Val av ambassadrepresentant för 2019

5.    Val av kyrkorådets ordförande, förste och andre vice ordförande (Schatzmeister) 2019

6.    

7.    Fastställande av årsavgiften för församlingen gällande år 2019

8.    Fastställande av församlingens budget för 2019. Budgetförslag finns tillgängligt för de röstberättigade på församlingens expedition

9.    Information

10.                        Övriga frågor

11.                        Mötets avslutande

 

I stämman har varje medlem som fyllt 16 år och som vid kallelsen inte är i dröjsmål med medlemsavgiften, en röst.

Skulle färre än 20 röstberättigade infinna sig, utlyses redan nu ny stämma med samma dagordning till den 28 november 2018, klockan 19:00. Denna stämma är beslutsmässig oberoende av antalet närvarande röstberättigade.

 

 

Berlin den 4 november 2018

 

 

 

 

Emma Wiesensee

Kyrkostämmans ordförande