Foto: Anette Scholten

Förskolan

Vi vill skapa en kreativ miljö för våra barn för att stimulera deras fantasi. Vi vill låta våra barn växa och växa upp till att bli starka, självsäkra och självbestämmande människor.

Vår tvåspråkiga förskola är för barn i åldern 3 till 6 år. Vi har öppet från måndag till fredag varje dag från klockan 08:30 till klockan 16.30. Förskolan är öppen hela året förutom fyra veckor på sommaren och två veckor vid jul.
Vår lunch som levereras dagligen är färskt tillagad av en cateringfirma. Måltiderna är tillagade av certifierade ekologiska livsmedel. På morgonen och på eftermiddagen har barnen alltid tillgång till färsk frukt.

Foto: Anna Gustafssson

Lärande
Den dagliga morgoncirkeln och den fria leken är två viktiga komponenter i vår pedagogik. Vi arbetar över kortare eller längre perioder med olika projekt. Det barnfokuserade och intresseinriktade synsättet är vår prioritet. Det innebär i praktiken att vi får idéerna till våra projekt från barnen och genom deras observationer. Vi följer den svenska läroplanen för förskolan Lpfö-98 / Rev2010 och Berliner Bildungsprogramm.

Språk
Vi lägger särskild vikt vid barnens språkutveckling. Flerspråkighet kan för barn vara en stor utmaning. Vi strävar därför efter att ge barnen optimala ramar att utveckla sina färdigheter. Vi har svenskspråkiga och tyskspråkiga lärare som genomgående talar sitt modersmål i vardagen. Vardagens tvåspråkighet samt de olika aktiviteterna (läsning, sång, ramsor och dikter) stödjer och främjar alla utvecklingen av barnens språk.

Foto: Anna Gustafsson

Parken
Att vara ute i friska luften är nyttigt och viktigt. Barnen måste få röra på sig mycket och möta sin omgivning i alla väder. Därför är vi ute i parken varje dag för att leka med allt som finns där. En videtunnel, en fotbollsplan, gungor, en slackline, trehjulingar och sparkcyklar och mycket mer finns i vår vackra parklekplats.

Utflykter
För att utforska andra vackra platser i Berlin gör vi en utflykt varje vecka. Det kan vara att gå på teater, beöka djuren på Zoo, besöka en annan lekplats i kvarteret eller längre bort. Ibland åker vi hem till våra barn. Vi är mycket kreativa i våra val av destinationer!

Foto: Anna Gustafsson


Gymnastik
Eftersom det finns en stor gymnastiksal i källaren här i huset, går vi en gång i veckan dit för gymnastik. Lärarna förbereder ett gymnastikprogam där de  varje vecka använder olika redskap och spel. Så kan barnen till fullo utveckla och förbättra sina grovmotorik.

Föräldrar
Vi strävar efter att arbeta i nära samarbete med barnets föräldrar och bjuder in till ett möte om barnets utveckling två gånger per år.
Likaså är ett livligt utbyte med föräldrarna viktigt för oss och vi bjuder därför minst två gånger per år in till ett föräldramöte.

Välkommen till Svenska Victoriaförsamlingens förskola! Har du frågor eller behöver mer information? Kontakta oss !

Julia Mahr, Förskoleföreståndare

Har du frågor om förskolan? Ring oss på 030-86 49 59 55.