Meny

"Att tjäna är människans storhet" Idéhistoriska essäer om Birger Forell

Johan Sundeen vid Högskolan i Borås har kommit ut med en skrift om Birger Forell som vi gärna vill uppmärksamma våra medlemmar på. Mellan 1929 - 1942 var Forell kyrkoherde i vår församling. 2018 är det 60 år sedan Forell avled.