Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

"Att tjäna är människans storhet" Idéhistoriska essäer om Birger Forell

Johan Sundeen vid Högskolan i Borås har kommit ut med en skrift om Birger Forell som vi gärna vill uppmärksamma våra medlemmar på. Mellan 1929 - 1942 var Forell kyrkoherde i vår församling. 2018 är det 60 år sedan Forell avled.