Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Bergsjöns församling Besöksadress: Bergsjöns kyrka, Rymdtorget 5A, 41519 GÖTEBORG Postadress: Gunnareds kyrkväg 1, 42467 Angered Telefon:+46(31)7318200 E-post till Bergsjöns församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Om Kyrkan

Bergsjöns kyrka är ritad av arkitekterna Bo Cederlöf och Gunnar Nilsson. Kyrkans invigdes i juni 1974. 1990 kulturminnesmärktes den.

Kyrkobyggnaden
Kyrkans byggnadsmaterial är huvudsakligen betong. Fasaderna är klädda med träpaneler i en brunröd färgton. Riksantikvariatämbetet bedömer kyrkan vara av sådant intresse att den är kulturminnesmärkt sedan 19 april 1990 med följande motivering:

"Med sin kärva, slutna exteriör som kontrasterar mot själva kyrkorummets luftiga, ljusa karaktär har Bergsjöns kyrka också ett betydande arkitektoniskt egenvärde".

Kyrkorummet
I kyrkorummet har man strävat efter att förena rymd, ljus och intimitet. Samtliga väggar har furupanel. Dopfunten har placerats mitt i det kvadratiska rummet för att framhäva dopets centrala plats i kyrkans liv. Altarbordet med slät, ren form har gjorts enkelt för att påminna den gudstjänstfirande församlingen om altarets ursprungliga funktion, att samla till fest och gemenskap.
Orgeln - Orgeln byggdes av Lindegrens orgelbyggeri i Göteborg. orgelhuset och fasaden är utformad av kyrkans arkitekt Bo Cederlöf. Invigd i mars 1975

Korsväggsbonaden - är skapad av Gerd Ekdahl. Motivet är ett vårlandskap, som får gestalta pingsten som ett glädjefullt kraftflöde. Tekniken är tuskaft. Materialet är linnevarp och handspunnet ullgarn. 

Altarskulpturen är gjord av konstnären Jerd Torjusen Mellander och föreställer den uppståndne Kristus. Korset antyds i bakgrunden och där syns även bilder ur Jesu liv; då han stillar stormen och som den gode herden.

Klockorna - "Psalm 401"
Klocktornet ligger fristående invid kyrkan och är uppfört i betong. De två kyrkklockorna har var och en olika inskriptioner , men från samma psalm; 401. 
På den lilla klockan som väger 250 kg och klingar i tomen "dess", står det "En nåd det är att i vårt land än tempelklockor ljuda" (Sv. Ps. 401, vers 2).
Den större klockan väger 400 kg och klingar i "b". På den står det "Likt källor invid öknens rand Guds gårdar svalka bjuda". (Sv. Ps. 401, vers 2)