På gång i Bergsjö församling

Runt om i landet firar vi minnesgudstjänst och tänder ljus för våra kära. Har du inte möjlighet att närvara vid någon minnesgudstjänst kan du tända ditt ljus på webben:
               be.svenskakyrkan.se/#/nytt-ljus