KYRKIS

Kyrkis är en öppen grupp där barn upp till 6 år är välkommen med vårdnadshavare för nya möten och gemenskap. Under kyrkis bjuder vi in till sångsamling, fritt skapande och skapande utifrån tema, lek, fika och andakt. 

Vi har kyrkis två gånger i veckan:

  • Hassela församlingshem, onsdagar, 11.00-13.00
  • Ilsbo gör uppehåll fram till januari.
  • Bergsjö barnlokal, fredagar, 10.00-12.00

Kontakt: Tova Engberg, 073-8056025

Om vårdnadshavare är upptagen får gärna mor/farföräldrar följa med.

Foto: Shutterstock/Ikon