KONFIRMATION

Konfirmation är för dig som börjar åk 8 & 9, vi erbjuder konfirmationsläsning under ett läsår 22/23. Vi varvar träffar efter skoltid, aktiviteter på helger och läger under vår konfirmationsläsning. Under träffarna kommer vi bland annat att fika, leka, skapa, sjunga, samtala om frågor om livet & kristen tro och ha andakt. 

Konfirmationstiden är till för dig och din personliga utveckling, där du får möjlighet att lära dig om dig själv, reflektera över dina värderingar och det som är viktigt för dig. För oss är det viktigt att alla känner sig delaktiga i gruppen och att alla får möjlighet att känna gemenskap. 

Vi träffas efter skoltid tisdagar varannan vecka.

  • Bergsjö barnlokal, tisdagar 15.15-17.00

Ledare: Fredrik Unger 073-367 00 60, Tova Engberg 073-805 60 25, Charles Liljedahl 070-244 28 97

Konfirmationsmässa Bergsjö kyrka 3 juli 2022. Konfirmander: Elsa Norin Sporrong, Annaëlle Lucas Ehdahler Lay, Lisa Eriksson, Siri Jacobson, Elin Jörmgård. Konfirmandledare: Tova Engberg, Fredrik Unger, Charles Liljedahl. Fotograf Elin Sundman.