BABYCAFÉ

Babycafé är en öppen grupp där barn upp till 1,5 år är välkommen med vårdnadshavare för nya möten och gemenskap. Under babycafé bjuder vi in till sångsamling, fritt skapande och skapande utifrån tema, lek, fika och andakt.

Vi har babycafé en gång i veckan:

  • Bergsjö barnlokal, tisdag, 10.00-12.00

Kontakt: Tova Engberg, 073-8056025

Om vårdnadshavare är upptagen får gärna mor/farföräldrar följa med.

Foto: Johannes Fradsen/Ikon