Foto: Kristin Lidell

Vigsel

Vigsel

Att inför Gud och i en församlings närvaro lova varandra kärlek och ett liv tillsammans hör till livets verkligt stora ögonblick.

Går ni i giftastankar och behöver lite vägledning för de praktiska frågorna kring vigseln?

VIGSELFÖRRÄTTARE

Vigselförrättare i Berga pastorat komminister: Sven-Åke Fyhrlund.
Ni kan givetvis välja att ha egen vigselförrättare och/eller kantor om ni så önskar.

MUSIK

I vigselakten ingår in- och utgångsmusik samt två alternativt tre psalmer. Övrig musik, solosång, etc. bekostas av brudparet själva. Dock är det så, att även valet av sådan extra musik alltid ska ske i samråd med prästen.
CD-anläggningar saknas i våra kyrkor och bör undvikas. Levande musik är alltid att föredra.

HINDERSPRÖVNING

I god tid före vigseln ska man kontakta Skatteverket för att ansöka om hindersprövning. Skatteverket utfärdar två blanketter som ni lämnar till vigselförrättaren vid vigselsamtalet. Hindersprövningen är giltig i 4 månader.

KOSTNAD

Vigsel i Berga pastorats kyrkor är avgiftsfri för kyrkotillhöriga.

SMYCKNING AV KYRKAN

Blomstersmyckning av kyrkan kan ske efter samråd med vaktmästaren. Bänkvaser kan sättas upp om så önskas. All smyckning av kyrkan, förutom altarblommor, ansvarar brudparet för.
Obs! Vi ber er undvika utströende av rosenblad o dyl. inne i kyrkan.  Sprid inte heller konfetti, serpentiner eller ris i kyrka eller på kyrkogården.

Vi har inte tillgängligt WIFI i våra kyrkor.

BOKNING AV KYRKA

Om ni önskar boka vigsel i någon av Berga pastorats kyrkor (Berga, Bolmsö, Dörarp, Tannåker, Vittaryd), finns bokningsblankett för nedladdning längst ned på denna sida.

Bokning ska helst göras senast 3 månader före vigseldatum.
Om man har egen vigselförrättare och kantor kan andra datum vara tillgängliga.

Kontakt

För mer information kontakta pastorsexpeditionen, tel 0372-358 50.

Blankett för bokning av vigsel