Foto: Magnus Aronsson/Ikon

Kyrkovalet 2021

Här är en direktlänk till Svenska kyrkans nationella sida där du kan få information hur det gått i valet.

KYRKOVAL 19 SEPTEMBER

Kyrkoval 2021

Här finner du information från Svenska kyrkans nationella sida.