Foto: Berga pastorat

Kyrkogårdar

Här finner du lite information kring våra kyrkogårdar.

Berga kyrkogård

Berga kyrkogård ligger runt Berga kyrka som uppfördes 1821. Kyrkogården innehåller ca 1600 gravar och har en rektangulär fprm med kyrkan centralt placerad på den ursprungliga kyrkogårdsdelen. De äldsta kvarteren A och B ligger i söder. De äldsta bevarade gravstenarna är från 1700-talet. 

Berga kyrkogård har kist och urngravplatser, minneslund samt en urngravplats.

Bolmsö Kyrkogård

På Bolmsö har det funnits en kyrka länge, hur länge finns inte rikigt belagt. Dagens kyrka är uppförd  1863. Kyrkogården är lagd runt kyrkan.  Det finns en väl bevarad allmän linje på den västra sidan av kyrkan.  Bolmsö kyrkogård innehåller ca 600 gravar fördelade på kist och urngravar. Under 2021 kommer en askgravplats att anläggas sydost om kyrkan. 

Dörarps kyrkogård

Kyrkogården ligger på en höjd i Dörarps samhälle runt kyrkan. Troligtvis har kyrkogården använts sedan medeltiden men har varit mindre till ytan. De äldsta gravarna är från mitten av 1800-talet. Dörarp har ca 230 kist och urngravplatser. Under 2021 har även en askgravplats uppförts. 

Tannåkers kyrkogård

Tannåker omnämns i text första gången 1350 och kyrkogården har medeltida anor. Kyrka och kyrkogården har medeltida anor. På kyrkogården finns ett antal äldre gravstenar från 16 -1700-talen. 1975 invigdes en utökad del av kyrkogården öst om kyrkan. Kyrkogården har knappt 200 kist och urngravar.

Vittaryds kyrkogård

Kyrkogården härstammar från medeltiden och nuvarnade kyrka uppfördes under 1400-talet. Den gamla kyrkogården är rektangulärt placerad runt kyrkan. Den nya kyrkogården är anlagd ca 100 meter norr om kyrkan. Det finns flera äldre gravstenar bervarade från 1500-talet och framåt. Kyrkogården består av ca 350 kist och urngravar.