Foto: Madelen Zander/ikon

Kollekt med swish

På denna sida finner du swishnumret du kan ange i samband med söndagens gudstjänster.

Ifall du önskar ge söndagens kollekt via swish så finner du QR koden här nedan. Numret är 123 056 34 52 

Viktigt att du anger vilken kyrkas kollekt du ger till. 

Andra advent
Söndag 4 dec - Fri kollekt
I Berga tas det upp en kollekt till Sverigens kvinnojourer, delas lika mellan riksorganisationerna Unizon och Roks. 

Tredje Advent 
Söndag 11 december  - Riksskollekt -Svenska kyrkans unga.

Fjärde Advent 
Söndag 18 december - Rikskollekt - Act svenska kyrkan
Söndag 25 december - Fri kollekt 
Annandag jul 
Måndag 27 november - Act svenska kyrkan

Tack för din gåva!