Sedlar och mynt ligger i en kollektkorg.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Kollekt med swish

På denna sida finner du swishnumret du kan ange i samband med söndagens gudstjänster.

Ifall du önskar ge söndagens kollekt via swish så finner du QR koden här nedan. Numret är 123 056 34 52 

Viktigt att du anger vilken kyrkas kollekt du ger till.

 

Tack för din gåva!