Foto: Berga pastorat

Källsortering

Vi på kyrkogårdsförvaltningen önskar att ni tänker till en gång extra när ni slänger avfall i våra sopkärl på kyrkogårdarna. Ta bort platskrukor på blommor och slänger dessa i brännbart istället för kompost. Lägg granris och kransar vid sidan om sopkärlen om våren. Som läget är nu får vi lägga mycket tid på att sortera avfallet när vi tömmer kärlen. 

Vi kommer att göra tydliga skyltar på våra stationer under våren, så att det blir lättare att se vad som ska slängas vart. 

Nedan kan du ser telefonnummer till oss ifall du önskar få tag på oss.

MVH Kyrkogårdsförvaltningen. 

Berga kyrkogård Foto: Berga pastorat