Information kring cyberattacken

Här finns viktig information kring cyberattacken för din kännedom. Vi ger även generella tips på vad du kan göra själv för att skydda dina personuppgifter.

Information om personuppgiftsincident

Svenska kyrkan vill informera dig om en personuppgiftsincident som skedde i samband med att kyrkan utsattes för ett cyberangrepp i november 2023. Syftet med informationen är att berätta vad som hänt och vilka åtgärder kyrkan vidtagit. Vi ger även generella tips på vad du kan göra själv för att skydda dina personuppgifter.

Vid frågor är du välkommen att höra av dig till Tom Angeling
Dataskyddsombud i Växjö stift.

Direkt: 0470-77 38 18

E-post: tom.angeling@svenskakyrkan.se