Dörarp Församlingsråd

Ordinarie ledamöter Dörarps församlingsråd 2022-2025

Lars Danielsson (ordf), Anders Karlsson, Gunvor Lanquist, Inga-Lill Palm, Kerstin Brandt.

Ersättare

Inga ersättare.