Berga församlingsråd

Ordinarie ledamöter Berga församlingsråd 2022-2025:

Arne Johansson (ordf), Bodil Andersson, Lena Göransson,  Sven-Åke Strömgren, Britt-Mari Larsson, Lars Nordqvist, Tommy Wahlberg.

Ersättare

Lars-Åke Andersson, Bodil Nilsson. Barbro Sandell.