Foto: Berga pastorat

Expeditionen

Pastorsexpedition Lagan
Kyrkogårdsförvaltning
Biskop Henriks väg 2, 341 50 LAGAN
tel 0372-358 50.

Expeditionstid, vardagar: 9.00-11.00.

E-post till expedition och kyrkogårdsförvaltning:
berga.pastorat@svenskakyrkan.se