Foto: Berga pastorat

Elanvändning

Här kan du läsa mer om beslut i kyrkorådet angående förändringar i elanvändningen.

Kyrkorådet har beslutat att sänka temperaturen i våra kyrkor till 18 grader under gudstjänsttid.

Bolmsö församling flyttar in gudstjänsterna i församlingshemmets kapell  från och med 13 november med undantag för första advent, julhelgen fram till och med trettondagen samt vid förrättningar. 

När det är möjligt flyttas gudstjänsterna till kapellet i Berga församlingshem. 

S:t Sigfrids kapell. Berga f.hem Foto: Berga pastorat