Foto: Berga pastorat

Ekumeniska böneveckan 2024

• 14–21 jan 2024 • –Vi utforskar olika kristna bönetraditioner.

Programmet för veckan ser ut följande:

söndag kl. 18 Taizébön     Församlingshemmet
Böneveckan inleds med en samling då vi sjunger bönesångerna från klostret i Taizé.
måndag kl. 19     Församlingshemmet
Bön med Frälsarkransen. Pärlorna i Frälsarkransen, det radband biskop Martin Lönnebo skapat, vägleder oss i vår bön.
tisdag kl. 19   Missionskyrkan
Kreativ bön. Flera sinnen får vara med när vi ber vid olika stationer på kreativa sätt.
onsdag kl. 19 Församlingshemmet
Tidebön. Psaltaren som bibelns bönbok ligger till grund för den gamla traditionen att läsa och be bibelns texter tillsammans.
torsdag kl. 19 Missionskyrkan
Bibelmeditation. Vi vägleds av Ignatius av Loyola i denna övning där vi lyssnar till och reflekterar kring bibeltexten.
fredag kl. 19 Bergadalskyrkan
Fri bön och lovsång. Vi låter bönen vara fritt formulerad och uttrycker vår tillbedjan i lovsången.
lördag kl. 10–14    start vid Berga kyrk
Pilgrimsvandring. En gemensam vandring (ca 3 km) med reflektion kring bibeltexter och teman fördjupar bönen. Avslutas med pilgrimsmässa i församlingshemmet. Enkel förtäring serveras. 
söndag kl. 10 Missionskyrkan
Gudstjänst. Böneveckans avslutande höjdpunkt blir en gemensam gudstjänst. Ekumeniska kören sunger. 

Välkommen att delta i den ekumeniska kören.
Övning den 17 januari kl 17:30 i Missionskyrkan. 

Välkommen!