Foto: Berga pastorat

Dörarps kyrka

Kyrkan står öppen mellan kl 8-19 varje dag. Välkommen in i kyrkan och sitt ner en stund.

Om Dörarps kyrka

Dörarps kyrka av sten är från 1200-talet. Klockstapel från år 1817 med två klockor. Den stora klockan är omgjuten och förbättrad 1703. Lillklockan är i sitt slag unik. Den är hemförd som krigsbyte från Ryssland. Krucifix och dopfunt av sandsten från 1200-talet. Från samma tid är Madonnabild med Jesusbarnet.

Ny bänkinredning men med bibehållna gamla dörrar, gjordes 1932. Då togs det gamla korfönstret från 1500-talet fram, och de gamla väggmålningarna, även de från 1500-talet. Målningarna är fragmentariska. Bland motiven märks Marie bebådelse, Jesu födelse, de vise männen samt symboler ur Uppenbarelseboken.