Bolmsö församlingsråd

Ordinarie ledamöter Bolmsö församlingsråd 2022-2025:

Ann-Christin Bolin (ordf), Stina Bolin, Lena Karlsson, Lars-Uno Åkesson, Maria Svensson.

Ersättare

Claes Gauffin, Mats Ingemarsson, Kenneth Pettersson.