Foto: Berga pastorat

Berga kyrka

Här kan du ta del av kyrkans historia, det finns också ta del av en liten video om Berga kyrkas historia. Kyrkan står öppen mellan kl 7-16:30 varje dag. Välkommen in i kyrkan och sitt ner en stund.

 om Berga kyrka 

1815 fattades beslut om byggandet av en ny kyrka i Berga, Lagan, den gamla raserades 1819. Byggmaterialet fick man från den gamla kyrkan. Två år senare togs kyrkan i bruk, men då utan någon inredning. Templets högtidliga invigning ägde rum först 22 maj på pingstdagen 1825 av stiftets nye biskop Esaias Tegnér, som inledde med: - Uti vad hus I kommen, sägen först: Frid vare detta hus!

Klockorna

Storklockan göts 1587 (omgjuten 1619 och 1643 och omgjutna i Jönköping av Ionas Magnus Fries 1784 och 1794.) Mellanklockan göts 1619, omgjuten 1793 av samma gjuteri. Lillklockan är från 1952 med inskription av Folke Fridell (författare från Lagan).

Inventarier

Dopfunten från 1100-talet, kyrkans äldsta och mäktigaste inventarium, romansk ornamentik och fantastiska djurbilder under åtta rundbågar. Madonnan med Kristus i knäet och den helige S:t Sigfrid (aposteln) från 1200-talet. Krucifix från 1400-talet. Offerkista i ek från 1600-talet. Predikstolen är från 1707,  glaskronan över dopfunten 1760. Golvuret i koret är från 1772.

Textilier

Den äldsta mässhaken, röd, är från 1693 och den svarta från 1700-talet.  

Kalk

Av särskilt intresse är den sockenbudskalk som är från 1599.