Auktion i Bolmsö församlingshem

Lördagen den 18 november är du välkommen till auktion i Bolmsö församlingshem. Den inleds med helgmålsbön i Bolmsö kyrka, kl 18:00.

Auktionsförättare är Bruno Edgarsson. 
Gåvor mottages tacksamt. 
Varmt välkommen!
Bolmsö kyrkliga syförening